Causes Socials

Superheroi(ne)s BCN Day té la finalitat de divulgar projectes d’acció social per millorar les condicions de vida de persones en situació de desavantatge social. Volem fer visibles les problemàtiques i les iniciatives que són una resposta positiva i solidària, impulsades per entitats socials.

3 àpats al dia per a Tothom

Entitat gestora: Iniciatives Solidàries
Beneficiaris: Persones amb risc d’exclusió social

Les persones amb pocs recursos econòmics i/o amb un fort aïllament social presenten un elevat risc d’exclusió social. El servei de menjador Tothom cobreix una part de les necessitats alimentàries, però va més enllà, ja que ofereix un espai socialitzador entre els usuaris, l’equip de voluntaris i els educadors.

Cada dia els menjadors ofereixen 70 àpats, gràcies a la participació d’un equip de 15 voluntaris, entre cuiners i personal de preparació i servei de taules.

Mentoratge d’infants en risc per part d’universitaris
Entàndem

Entitat gestora: AFEV Barcelona
Beneficiaris: Infància i voluntariat.

Acompanyament individual a infants i joves de 7 a 16 anys en situacions de dificultat per tal de motivar-los, fomentar-los l’autonomia i recolzar-los. El voluntari, amb l’ajuda, formació i assessorament dels tècnics i els centres escolars, fa un treball personalitzat amb l’infant, el seu entorn i les famílies per acompanyar-lo d’una manera integral.

Destí: incrementar el nombre de parelles beneficiari-voluntari.

Cap infant víctima de violència!
Infància maltractada

Entitat gestora: Invia
Beneficiaris: Infants que han patit o pateixen.

Se li proporcionarà una atenció educativa especialitzada perquè pugui comprendre i assimilar la seva situació familiar. Se li proporcionarà una atenció psicològica especialitzada perquè pugui recuperar-se de les agressions viscudes.. Aprendrà noves formes de relació i comunicació. Podrà reprendre la seva escolarització. Participarà en tallers psicoeducatius amb la seva mare. Aprendrà a viure lluny de la violència

Beques per escolaritzar persones amb Intel·ligència límit
Inclusió social de persones amb discapacitat

Entitat gestora: acidH (Associació Catalana d'integració i desenvolupament Humà )
Beneficiaris: Nois i noies de 12 a 18 anys amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu.

Les persones amb intel.ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d´ull, passen desapercebudes, però necessiten un suport per viure de manera autònoma perquè pateixen un desfasament entre l'edat cronològica i la mental. No hi ha ningú igual, com tampoc son iguals les seves necessitats. D´aquesta condició parteix l´acció integral de l´acidH amb l’Escola de Vida Montserrat.

Des de l’acidH treballem per potenciar les seves capacitats, els seus drets i la igualtat d’oportunitats, deixant de banda la discapacitat i posant especial atenció en les famílies en risc d’exclusió social que pateixen aquesta situació.