Causes Socials

Superheroi(ne)s BCN DAY té te la finalitat de divulgar projectes d’acció social per millorar les condicions de vida de persones en situació de desavantatge social. Volem fer visibles les problemàtiques i les iniciatives que són una resposta positiva i solidària, impulsades per entitats socials.

Els diners de la vostra inscripció van destinats a cinc projectes impulsats per cinc entitats.

3 àpats al dia per a Tothom

Entitat gestora: Iniciatives Solidàries
Beneficiaris: Persones amb risc d’exclusió social

Les persones amb pocs recursos econòmics i/o amb un fort aïllament social, presenten un elevat risc d’exclusió social. El servei de menjador Tothom cobreix una part de les necessitats alimentàries, però va més enllà, ja que ofereix un espai socialitzador entre els usuaris, l’equip de voluntaris i els educadors.

Cada dia els menjadors ofereixen 70 àpats, gràcies a la participació d’un equip de 15 voluntaris, entre cuiners i personal de preparació i servei de taules.

3 àpats al dia durant un mes valen 120 €

A peu de carrer!

Entitat gestora: Àmbit Prevenció
Beneficiaris: Persones consumidores de drogues, treballadors/es sexuals en situació vulnerabilitat.

La prevenció com un dret, reducció de danys a través d'estratègies de prevenció que contemplen la formació, la informació i l'educació integral. I per l'altra, l'apropament dels nostres usuaris i usuàries als circuits sanitaris i socials existents.

És un programa de contacte i que fa de pont amb altres serveis. Es realitza de nit a diferents punts de la ciutat amb una unitat mòbil.

Fer 10 proves de detecció de VIH val 100 €

Mentoratge d’infants en risc per part d’universitaris
Entàndem

Entitat gestora: AFEV Barcelona
Beneficiaris: Infància i voluntariat.

Acompanyament individual a infants i joves de 7 a 16 anys en situacions de dificultat per tal de motivar-los, fomentar-los l’autonomia i recolzar-los. El voluntari, amb l’ajuda, formació i assessorament dels tècnics i els centres escolars, fa un treball personalitzat amb l’infant, el seu entorn i les famílies. Aconseguint acompanyar d’una manera integral.

1 acompanyament nou al mes costa 75 €

Destí: incrementar el nº de parelles beneficiari-voluntari.

Cap infant víctima de violència!
Infància maltractada

Entitat gestora: Invia
Beneficiaris: Infants que han patit o pateixen.

Se li proporcionarà un atenció educativa especialitzada perquè pugui comprendre i assimilar la seva situació familiar. Se li proporcionarà una atenció psicològica especialitzada perquè pugui recuperar-se de les agressions viscudes.. Aprendrà noves formes de relació i comunicació. Podrà reprendre la seva escolarització. Participarà en tallers psicoeducatius amb la seva mare.Aprendrà a viure lluny de la violència

Amb 35€ al dia podem acollir a un infant i evitar que continui essent víctima de violència.

Beques per escolaritzar persones amb Intel·ligència límit
Inclusió social persones amb discapacitat

Entitat gestora: acidH (Associació Catalana d'integració i desenvolupament Humà )
Beneficiaris: Nois i noies de 12 a 18 anys amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu.

Les persones amb intel.ligència límit (IL) no duen escrites a la cara les dificultats que les fan socialment vulnerables. A primer cop d´ull, passen desapercebudes, però necessiten un suport per viure de manera autònoma perquè pateixen un desfasament entre l´edat cronològica i la mental. No hi ha ningú igual, com tampoc son iguals les seves necessitats. D´aquesta condició parteix l´acció integral de l´acidH amb l’Escola de Vida Montserrat.

Des de l’acidH treballem per potenciar les seves capacitats, els seus drets i la igualtat d’oportunitats, deixant de banda la discapacitat i posant especial atenció en les famílies de risc d’exclusió social que pateixen aquesta situació.

Cost beca d’escolarització: 179,50 € mensuals