TERRA

La terra ferma i fèrtil acull i alimenta els éssers vius. Practicitat i organització podrien ser les característiques especials d’aquest element. Aterrar idees i fer el que calgui perquè el nostre projecte cobri vida, sense oblidar que tot necessita el seu temps. La terra ens diu paciència, disciplina i responsabilitat.