Constància: Voluntat ferma i continuada en la determinació de fer una cosa o en la manera de realitzar-la.

“Un viatge de deu mil quilòmetres comença per un sol pas.”

Proverbi xinès