Esperança: Expectativa de resultat favorable. Esperem la pau mundial, i si a més treballem activament per ella?

“Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre tornarà a brillar entre els núvols.”

Kalhil Gibran