Responsabilitat: Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó.

“Un héroe es alguien que entiende la responsabilidad que viene con su libertad.”

Bob Dylan