(auto)Transformació: Capacitat de modificació mantenint l’identitat. Canviar la forma però mai el contingut.

“Unes quantes paraules ben escollides i dites en el moment just poden transformar la vida d’una persona”.

John Grinder