Qui som

Superheroi(ne)s BCN és una iniciativa impulsada per l’Associació Agrupació d’Entitats Superheroïnes, que està formada per quatre entitats d’acció social, amb la voluntat de donar a conèixer la seva tasca i els projectes que porten a terme.

Amb el seu esforç ajuden a persones en risc social, a millorar les seves condicions de vida i la seva inclusió a la societat.

Entitats promotores

Acidh

Acidh te com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit mitjançant una atenció integral. Cada any atén unes 500 persones, vetllant per la seva formació i desenvolupament personal, i facilitant la seva participació social. Els serveis inclouen l’educació, habitatge, la inserció laboral, l’atenció clínica i la tutela, al llarg de les diferents etapes de la vida.

www.acidh.org

Afev

Afev és una associació d’origen francès que capta i organitza voluntaris universitaris que ajuden infants i adolescents per reduir les fractures (socials, culturals, cíviques, etc.) de la nostra societat, que afecten sobretot els infants i joves, moltes vegades, en risc d'exclusió social. Actuen contra les desigualtats i el fracàs escolar, per provocar l’obertura cultural, el foment de la llengua catalana i el desenvolupament integral.

barcelona.afev.org

Iniciatives solidàries

Iniciatives Solidàries és una ONG d’acció social que està al servei de qui més ho necessita i té com a missió fomentar l’autonomia de les persones que viuen en risc d’exclusió social. Iniciatives pretén ser un agent de canvi i de transformació social entre els qui tenim més a prop. Per això, l’entitat compta amb diversos programes que es poden agrupar en quatre grans grups: acolliment -per a col·lectius que van des de refugiats polítics fins a sense sostre; inserció -amb projectes que fomenten l’ocupació de persones en risc d’exclusió social; infància -amb un centre que dóna suport a nois i noies amb dificultats; i acció comunitària -amb accions que busquen pal·liar els efectes de la crisi econòmica.

www.iniciatives.org

Invia

L’Associació "in via" actua des de fa 60 anys atenent dones, infants, adolescents, joves i famílies. El seu àmbit d’actuació comprèn habitatges d’inclusió per a dones en situació de risc i/o violència de gènere i per a joves tutelades i ex-tutelades; inserció i formació per a dones, persones amb discapacitat per augmentar les pròpies oportunitats laborals; atenció a les famílies, orientació i assessorament; processos de mediació en general; atenció psicològica i classes de reforç escolar per a infants, adolescents i joves.

www.invia.cat


Amb el suport de:


Suport tècnic