AIRE

L’aire ens dóna la vida. Pot ser subtil i refrescant com una brisa o trencador com un vendaval.
Es relaciona amb la ment, els pensaments i la capacitat de reflexió. També amb la imaginació i la curiositat. Encara que a vegades “hem de baixar dels núvols”, aquest element ens proporciona una visió més àmplia de la vida per poder actuar.